Ovlašćeni KLAUKE ASC servisni centar za Srbiju i Crnu Goru

Naš ovlašćeni Servisni centar obezbeđuje Vašoj opremi i alatima sve potrebne usluge (održavanje, popravka, itd).

Naš tim vam pruža kompletan opseg usluga, uključujući popravku i pregled, održavanje, kao i ekološko odlaganje vaših alata gde je to potrebno.

KLAUKE ASC

Ovlašćeni servisni centar za Srbiju i Crnu Goru:

"NIDAS" d.o.o.
Majke Kujundžić broj 7
11050 Beograd
Kontakt osoba: Uroš Misailović
Mob.tel.+381694050260
e-mail: servis@nidas.co.rs

Servis i popravka

Naš servisni centar mogu napustiti samo alati koji su kvaliltetno popravljeni. Klauke alati i oprema imaju visok standard kvaliteta, ali ukoliko dođe do nekog problema, mi ćemo se potruditi da ga saniramo u što kraćem roku. Prema zahtevu korisnika može se izvršiti procena i dijagnostika problema, pre početka popravke. Svoje stare (oštećene) Klauke alate i opremu možete kod nas da ostavite besplatno.

Redovno održavanje i popravka alata sprečavaju Vas da se kasnije suočite sa većim problemom. Pored našeg servisa za popravku, nudimo Vam i održavanje presa i alata za sečenje. Da bi se osigurala bezbednost i pouzdanost alata, sve popravke, preglede i održavanje moraju raditi samo ovlašćene radionice ili servisni centri koji koriste Klauke originalne rezervne delove. Ovo obezbeđuje i garantuje rad alata duži niz godina.

Preventivno održavanje bi trebalo da se radi jednom godišnje.

Servisiranje mašina treba se raditi svake 3 godine ili posle 10.000 operacija presovanja ili sečenja. Ukoliko posedujete baterijski alat i primetite da nakon svakog ciklusa, crvena LED dioda treperi, neophodno je servisiranje alata.

Ukoliko imate neka pitanja i nejasnoće u vezi rada alata možete nas slobodno kontaktirati.

Atesti za alate i ISO sertifikati

Atesti za Klauke alate
Klauke seritifikati

Untitled Document